துக்ளக் விழாவில் உளறி கொட்டிய ரஜினி | வரலாறு தெரியாத ரஜினி | குரு மூர்த்தியிடம் கதை கேட்டுச் பேசிய ரஜினி | மூடநம்பிக்கை ஒ ழிப்பு மாநாடு | பிளாக் டிக்கெட்டிற்கு முன்னோடி துக்ளக் |