தந்தை பெரியார் அவர்கள் 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய ஒன்றிய அரசின் குடும்ப நல அமைச்சர் எஸ். சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு கொடுத்த பேட்டி |பெரியார் பேச்சு | Family Planing |Child Marriage |Women welfare |Family Plan|Child Marriage|குழுந்தை திருமணம் | THANTHAI PERIYAR | பெரியார் பேச்சு |