பெரியார் உலகம் இணைய தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம், பெரியாரின் எழுத்துக்கள், பேச்சுக்கள், மற்றும் பகுத்தறிவு, சுயமரியாதை கருத்துக்கள் நூற்கள் பெரியார் உலகம் இணைய தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.