மூடப்பழக்க வழக்கங்களும் சடங்குகளும் – 02.12.1928- குடிஅரசிலிருந்து…

சீர்த்திருத்தக்காரர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங் களில் மூடப்பழக்க வழக்கங்களையும் குருட்டு நம்பிக்கைகளையும் ஒழிப்பது என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதைப் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை என்றே…

பெரியார் உலகம்

பெரியார் உலகம் இணைய தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம், பெரியாரின் எழுத்துக்கள், பேச்சுக்கள், மற்றும் பகுத்தறிவு, சுயமரியாதை கருத்துக்கள் நூற்கள் பெரியார் உலகம் இணைய தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்…