பெரியார் காரைக்குடியில் ஆற்றிய பகுத்தறிவு எழுச்சி உரை |பகுத்தறிவாதி யார்?| சமுதாய தொண்டு செய்பவனின் அடையாளம் என்ன?| அன்பே வடிவான கடவுளின் கையில் ஆயுதமேன்?| பாலுறவு குறித்து செய்த பொய் பிரச்சாரம்.|