சுயமரியாதை திருமணம் |தந்தை பெரியார் அவர்களின் உரை |Self Respect Marriage Speech by Periyar | பெரியார் பேச்சு | வெள்ளைக்கார பெண்கள் கழுத்தில் தாலி உள்ளதா? | பெண்களின் நிலை | பெண்களின் கல்வி நிலை | குடும்பத்தில் முதலில் யாரை படிக்க வைக்க வேண்டும் | PERIYAR SPEECH |