பேச்சுக்கள்

தந்தை பெரியார் தள்ளாத வயதில் தந்த தளராத பேட்டி | PERIYAR SPEECH |

தந்தை பெரியார் அவர்கள் தள்ளாத வயதில் தந்த தளராத பேட்டி| வைக்கம் வீரர் பெரியார் |Vaikom Sathyagragha | Periyar | Periyar Speech | வைக்கம்…

தந்தை பெரியார் இறுதிப் பேருரை|பெரியார் பேச்சு

தந்தை பெரியார் அவர்களின் இறுதி பேருரை | தேச பிதா காந்தியை கொன்றது ஏன்? | அன்பே உருவான கடவுளின் கையில் ஆயுதம் ஏன்? | பெரியார்…

பெரியார் குடும்ப நல அமைச்சர் எஸ். சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு தந்த பேட்டி

தந்தை பெரியார் அவர்கள் 1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய ஒன்றிய அரசின் குடும்ப நல அமைச்சர் எஸ். சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு கொடுத்த பேட்டி |பெரியார் பேச்சு |…