தந்தை பெரியார் நூல்கள் – அமேசான் கிண்டிலில் திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் பல்வேறு தலைப்புகளில் வெளியிட்ட புத்தகங்களை விற்பனைக்கு வைத்துள்ளது.


Thanks to dvkperiyar.com

காந்தியார் படத்தை எரிப்பது ஏன்? https://www.amazon.in/dp/B084HB4931

சபாஷ் அம்பேத்கர் https://www.amazon.in/dp/B082DMK44Z

அரசியல் சட்ட எரிப்பு போராட்டம் ஏன் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B088NVVVNP

அழியட்டும் ஆண்மை – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07J1PTF23

அழியட்டும் பெண்மை – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07DHMJQ9W

அழிவு வேலைக்காரன் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07DNVYPC3

ஆத்மா மோட்சம் நரகம் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JY76BQ8

இந்துமதப் பண்டிகைகள் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JQNMGKQ

இயற்கையும் மாறுதலும்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JVL3QQN

இராமாயண பாத்திரங்கள்- ஆராய்ச்சி நூல் தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07J1PTD9J

இராமாயணக் குறிப்புகள்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B088MJ8STX

இனி வரும் உலகம்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JYDM7F3

உயர் எண்ணங்கள் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JPXFQV3

கடவுளும் கடவுள் தன்மையும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JZ4PNDK

கடவுளர் கதைகள் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JY7JHK1

கடவுள் மறுப்பு தத்துவம் ஒரு விளக்கம் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JR63RM6

கிராம வாழ்க்கைப் புரட்டு – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JZ3M9QL

கிராமங்கள் ஒழியவேண்டும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B088MK5JKP

கீதை – ஒரு சமுதாய விரோத நூல் https://www.amazon.in/dp/B07JR126YD

சமஸ்கிருத சனியன் – தந்தை பெரியார் கட்டுரைகள் தொகுப்பு https://www.amazon.in/dp/B088N9KQ5C

சித்திரபுத்திரன் விவாதங்கள்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B088MLM8MJ

சிந்தனையும் பகுத்தறிவும்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JQPW82C

சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தது ஏன்? https://www.amazon.in/dp/B078L7BCWZ

சுயநலம் பிறநலம் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B078L2CQJX

சுதந்திர தமிழ்நாடு – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JYC7PTX

தந்தை பெரியார் இலங்கை பேரூரை தொகுப்பு https://www.amazon.in/dp/B07JQTYW4H

தந்தை பெரியார் இறுதிப் பேரூரை https://www.amazon.in/dp/B078L27QGH

தமிழ்நாட்டு எல்லைப்போராட்டம்: பெரியாரும் ம.பொ.சி.யும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JR5RR8Y

தமிழர்கள் இந்துக்களா– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JYB1WTF

தமிழும் தமிழரும் https://www.amazon.in/dp/B084RQNW9N

திராவிடர் ஆரியர்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07K16BJHZ

திராவிடர் திருமணம்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JPYZF4P

திராவிட விவசாய – தொழிலாளர் கழக அமைப்பு நோக்கங்கள் https://www.amazon.in/dp/B07JRHF8R3

தீண்டாமையை ஒழித்த்து யார்? – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B078KXQ8HW

தேவதாசி ஒழிப்புச்சட்டம் https://www.amazon.in/dp/vB07JZ1G8S8

நம் காந்தியார் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07KP7DDRJ

பக்தர்களுக்கு சில கேள்விகள் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B088N9J1TT

பறையன் பட்டம் போகாமல் சூத்திரன் பட்டம் போகாது – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JQYJ4TK

பிள்ளையாரை உடைப்போம்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JR199D9

புத்தர் விழா– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JY5KS3G

புரட்டு இமாலயப் புரட்டு – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07J1PN3G9

புராணங்களை எரிக்க வேண்டும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JPJV9T1

பெண் ஏன் அடிமையானாள்? https://www.amazon.in/dp/B078L2DZG8

பெண் விடுதலை சட்டங்களும் பார்ப்பனர்களும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07J1PTMD2

பெரியார் பார்வையில் திராவிடர் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JQVGL1G

பெரியாரின் தன் வரலாறு– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B088NFNKGJ

பொது தொண்டு– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JRCH1BL

பொதுவுடமை சமதர்மம்–தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B088N6LLW8

மதம் மாறினால் குற்றமா – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B088MN5NSG

மனிதமும் மதமும்– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JQ6WYY4

மனித வாழ்வின் பெருமை எது https://www.amazon.in/dp/B078KXTSQM

மனு சாஸ்திரத்தை எரிக்க வேண்டும் ஏன் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JR53PRQ

மனுநீதி ஜாதிக்கொரு நீதி – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JQWPJ2R

மாணவர்களுக்கு சில கேள்விகள் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JY7BWL5

ரஷ்யாவின் வெற்றி– தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JY8BFF5

ஜனநாயகத்தின் முட்டாள்தனம் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07JPM4G3K

ஜாதி ஒழிப்புப் புரட்சி – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B075VPXC1W

பாரத ஆராய்ச்சி – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BC5HWBH

புத்த நெறி – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCFY2T4

திராவிடர் – ஆரியர் உண்மை – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B07K16BJHZ

கிராம சீர்திருத்தம் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCDXPWQ

இந்துமதமும் காந்தியாரும் பெரியாரும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCF8P6G

இலக்கியம் வளர்ச்சிக்கு உதவ வேண்டாமா? – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCDTD3Z

ஜாதி ஒழிப்பு – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCLZF5C

ஜனநாயகம் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCL8566

கழகமும் துரோகமும்! – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCJLRPY

கிளர்ச்சிக்கு தயாராவோம் தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCLY3RN

மதச்சார்பின்மையும் நமது அரசும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCN593W

மொழியாராய்ச்சி – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCN2Q7Q

மொழியும் அறிவும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCQCPT9

நமது இன்றைய நிலையும் பரிகாரமும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCPSY5S

நீதிகெட்டது யாரால்? – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCP5QL9

பார்ப்பனத் தொல்லை – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCRQXJ1

பெரியாரும் ஒடுக்கப்பட்டோரும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCRKNFX

புராணங்கள் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCSHG4M

இரயில்வே தொழிலாளர்களுக்கு அறிவுரை – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCTS3YK

சமுதாய சீர்திருத்தம் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCVSR46

தமிழும் தமிழ் இலக்கியங்களும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BDCDY95

தத்துவ விளக்கம் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BDPMT91

தீண்டாமையை ஒழித்தது யார்? (வைக்கம் போராட்ட வரலாறு) – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B078KXQ8HW

திருக்குறளும் பெரியாரும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BDN2W4K

வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் (கம்யூனல் ஜீ.ஓ) – தந்தை பெரியார் – வெ. ஆனைமுத்து https://www.amazon.in/dp/B08BDG1CMN

இந்த சந்தர்ப்பம் மறுபடியும் வராது – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B08BCJMR3R

இன்றைய ஆட்சி ஏன் ஒழிய வேண்டும் – தந்தை பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B091NSZFYL

குடிஅரசு பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும்

குடிஅரசு 1949 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094S7S4D6

குடிஅரசு 1948 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094SHGXP8

குடிஅரசு 1947 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094S8YHMB

குடிஅரசு 1946 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094RJDDVB

குடிஅரசு 1945 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094RJ1JZG

குடிஅரசு 1944 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094RK9L4S

குடிஅரசு 1943 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094S6CCHG

குடிஅரசு 1940 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094S1WK3G

குடிஅரசு 1939 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B094RDPQ13

குடிஅரசு 1938 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T6NBR2

குடிஅரசு 1937 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T5Q8RD

குடிஅரசு 1936 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T59B1X

குடிஅரசு 1935 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T4SWCQ

குடிஅரசு 1934 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T1MKRX

குடிஅரசு 1933 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T52CFB

குடிஅரசு 1932 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T9318N

குடிஅரசு 1931 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T148XQ

குடிஅரசு 1930 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T3P6KR

குடிஅரசு 1929 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081SYVNCC

குடிஅரசு 1928 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081SY9WHR

குடிஅரசு 1927 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T1WWYP

குடிஅரசு 1926 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081T1MRGM

குடிஅரசு 1925 பெரியாரின் எழுத்தும் பேச்சும் https://www.amazon.in/dp/B081STS2ZW

Revolt – A Radical Weekly in Colonial Madras https://www.amazon.in/dp/B07M6FCFHW

அமேசான் கிண்டிலில் தோழர் விடுதலை இராசேந்திரன் நூல்கள்

திராவிடப் பெரியார் – யாருக்கு எதிரி https://www.amazon.in/dp/B086CB2Q53

ஆர்.எஸ்.எஸ் ஒரு அபாயம் https://www.amazon.in/dp/B083S29VG1

திராவிடர் விடுதலைக் கழகத்தின் 20 ஆண்டுகளின் பணிகள் https://www.amazon.in/dp/B084H92FXY

குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டங்களை ஏன் எதிர்க்கிறோம்? https://www.amazon.in/dp/B084RNSZKB

ஒப்பந்தங்களை சீர்குலைத்தது யார்? https://www.amazon.in/dp/B082TSDYSP

சங் பரிவாரின் சதி வரலாறு https://www.amazon.in/dp/B082L5LBHH

ராஜீவ் படுகொலை மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் https://www.amazon.in/dp/B082DX9NZL

அரசியல் தரகர் சுப்பிரமணியசாமி https://www.amazon.in/dp/B082DN5W1Z

ஈழப் பிரச்சினையில் இந்திய உளவு நிறுவனங்களின் சதி https://www.amazon.in/dp/B082DMJN7P

விடுதலைப் புலிகள் மீதான அவதூறுகளுக்கு மறுப்பு https://www.amazon.in/dp/B081Y7WFLQ

தமிழை இழிக்கும் வேத மரபு https://www.amazon.in/dp/B081QCY1G9

மண்ணின் மைந்தர்களின் உரிமை முழக்கங்கள் https://www.amazon.in/dp/B081K3FRTT

பெரியார் சந்தித்த அடக்குமுறைகள் – போராட்ட வரலாறுகளின் ஓர் தொகுப்பு https://www.amazon.in/dp/B081C7X5NF

காந்தியை சாய்த்த கோட்சேயின் குண்டுகள் https://www.amazon.in/dp/B081TB126D

இந்தியா விலைபோகிறது https://www.amazon.in/dp/B07JZ67VNS

கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் நடுவண் ஆட்சியின் உரிமைப் பறிப்புகள் – https://www.amazon.in/dp/B088F2WKM4

சிறப்பு பிரம்மதேய மண்டலங்கள் https://www.amazon.in/dp/B07JZDGYYY

தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு ஏன்? எதற்கு? – https://www.amazon.in/dp/B088F17DF3

பண்பாடு சமூகம் அரசியலில் மனுவின் ஆதிக்கம் https://www.amazon.in/dp/B07JQXVQFM

மரண தண்டனையை ஒழிப்போம் https://www.amazon.in/dp/B07JR7RC3K

மனுதர்மம் என்ற அதர்மம் https://www.amazon.in/dp/B088F34CTC

மோடித்துவ முகமூடி https://www.amazon.in/dp/B07JPM4RRG

இளைஞர்களே உங்களுக்குத் தெரியுமா? https://www.amazon.in/dp/B07JQXG17G

சேஷனின் பார்ப்பன சுயரூபம் https://www.amazon.in/dp/B088TG437D

வீரசவர்க்கார் புதைக்கப்பட்ட உண்மைகள் https://www.amazon.in/dp/B088TCQGGD

புராணங்களில் வரலாறுகளில் பார்ப்பன பயங்கரவாதம் https://www.amazon.in/dp/B088T14Z77

பொடா கொடூரமும் அத்துமீறல்களும்

இந்திரா ஆட்சியின் கொடுமைகள் – மிசா

பங்கு மார்க்கெட்டும் பார்ப்பனர்களும்

இந்திய அரசியலின் அதிசயம் வி.பி.சிங் – விடுதலை இராசேந்திரன் https://www.amazon.in/dp/B08BBXC4MX

அமேசான் கிண்டிலில் தோழர் கொளத்தூர் மணி நூல்கள்

இந்திய நாட்டினருக்கும் எதிரானதுதான் குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டம் https://www.amazon.in/dp/B084RHNXZK

கருஞ்சட்டைக் கலைஞர் https://www.amazon.in/dp/B081QM1PWP

அம்பேத்கர்-காமராசர் ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை https://www.amazon.in/dp/B081QDZPQ6

இட ஒதுக்கீடு உரிமை போராட்ட வரலாறு https://www.amazon.in/dp/B07JQNT3Q5

சேதுக் கால்வாய்த் திட்டம் https://www.amazon.in/dp/B07JR86D7K

பெரியாருக்கு எதிரான ‘முனை மழுங்கும்’ வாதங்கள் https://www.amazon.in/dp/B07J1NW5GZ

காந்தியார் படுகொலை https://www.amazon.in/dp/B07JYHD8F2

ஈழம் முதல் அணுஉலை வரை… சமகாலப் பிரச்சினைகளில் பெரியாரியல் பார்வை https://www.amazon.in/dp/B07JQKB42C

தமிழர் பண்பாடு https://www.amazon.in/dp/B088FF9M7F

திராவிடர் கழகம் – பெயர் மாற்றம் https://www.amazon.in/dp/B088FCQ69F

தோழர் கொளத்தூர் மணியுடன் நேர்காணல் https://www.amazon.in/dp/B07JR6LL22

பார்ப்பன இந்திய தேசிய பன்னாட்டுக் கொள்ளை https://www.amazon.in/dp/B088FF1BMZ

பெயருக்கு பின்னால்… https://www.amazon.in/dp/B088FG1J33

பெரியாரும் தனித்தமிழ்நாடும் https://www.amazon.in/dp/B088FKSS7C

சுதந்திர வேட்கை https://www.amazon.in/dp/B088FM4GZJ

அறிவியல் மனப்பான்மை வளருங்கள் – கொளத்தூர் மணி https://www.amazon.in/dp/B088HBN756

ஈழ விடுதலையும் திராவிடர் இயக்கங்களும் – கொளத்தூர் மணி https://www.amazon.in/dp/B08BBYD3GZ

பெரியாரின் சுயமரியாதைக் கொள்கைகளுக்கு துணை நின்றவர் வா.உ.சிதம்பரனார் – கொளத்தூர் மணி https://www.amazon.in/dp/B08LMR8FBG

பெரியாரும் மார்க்சியமும் – கொளத்தூர் மணி https://www.amazon.in/dp/B093B3Y2F1

அமேசான் கிண்டிலில் திவிக வெளியீடுகள்

ஜாதி ஒழிப்பு மலர் https://www.amazon.in/dp/B084H8BPYG

1912லிருந்து 1973வரை திராவிட இயக்க வரலாற்று சுவடுகள் – தஞ்சை மருதவாணன் https://www.amazon.in/dp/B07JR58PT7

அயோக்கிய சிகாமணி அருகோவின் அண்ட புளுகும் ஆகாசப் புளுகும் (திராவிடர் கழகம் பெயர் மாற்றம்) – கவி https://www.amazon.in/dp/B07JZ3188T

அறிவறிந்த மூடர்கள் – செங்குட்டுவன் https://www.amazon.in/dp/B07JQQV3RZ

ஆரியச் சுரண்டல் – சிற்பி இராசன் https://www.amazon.in/dp/B07N49H8V9

ஆரியம் அழித்த ஆட்சி பீடங்கள் https://www.amazon.in/dp/B07JZ5C438

இதோ பெரியாரில் பெரியார் – பட்டுக்கோட்டை அழகிரிசாமி https://www.amazon.in/dp/B088KRKQ4Z

இவர் தான் பெரியார் வரலாற்றுச் சுருக்கம் ஆண்டுவாரியாக – தஞ்சை மருதவாணன் https://www.amazon.in/dp/B07JQ2TPBG

இரவிக்குமாரின் அண்ட புளுகு ஆகாச புளுகு https://www.amazon.in/dp/B07JZ5QHL2

கீதை-ஒரு சமுதாய விரோத நூல் – செங்குட்டுவன் https://www.amazon.in/dp/B07JR126YD

சமஸ்கிருத படையெடுப்பு – திவி கழக வெளியீடு https://www.amazon.in/dp/B07JQ46D9P

தமிழ் இலக்கியங்களில் வர்ணாசிரமம் – புலவர் இமயவரம்பன் https://www.amazon.in/dp/B07JZCH946

தமிழ்நாட்டில் ஜாதி தீண்டாமைக் கொடுமைகள் ஒரு கள ஆய்வு – எவிடென்ஸ் https://www.amazon.in/dp/B07JQMCT6V

திராவிட இயக்கத் தலைவர்கள் – இளந்தமிழன் கட்டுரைகள் – தொகுப்பாசிரியர் கவி https://www.amazon.in/dp/B088KVR388

திராவிடர் இயக்க வரலாற்றுக் குறிப்புகள் – கவி https://www.amazon.in/dp/B088KSKL45

திராவிடம் தமிழ்த்தேசியம் ஒரு விளக்கம் – கருமலையப்பன் https://www.amazon.in/dp/B07JPX8Z3P

திராவிடர் இயக்க பார்வையில் பாரதியார் – வாலாசா வல்லவன் https://www.amazon.in/dp/B07F8W2QX2

நாளை விடியும் குடிஅரசு https://www.amazon.in/dp/B07JQVFXNR

பார்ப்பன அரசு – அருந்ததிராய் https://www.amazon.in/dp/B07JZ56WTH

பிஜேபியின் உண்மைமுகம் https://www.amazon.in/dp/B07JR7XSYL

பெரியார் அம்பேத்கர்: இன்றைய பொருத்தப்பாடு – ஆ. இராசா https://www.amazon.in/dp/B07JV7JR25

பெரியார் ஒரு வாழ்க்கை நெறி – கவிஞர் கலி.பூங்குன்றன் https://www.amazon.in/dp/B07JY6VX4L

பெரியார் தமிழினத்தின் பகைவரா? – வாலாசா வல்லவன் https://www.amazon.in/dp/B07JY79FQR

பெரியார் தமிழ்தேசத் தந்தை – கவி

பெரியார்நாடு உருவாகும்! – அதி அசுரன் https://www.amazon.in/dp/B07JZC4V5W

பேய் பில்லி-சூனியம் பொய் – திவி கழக வெளியீடு https://www.amazon.in/dp/B07JQV1SD9

மதம் விளைவித்த மாச்சர்யம் – செங்குட்டுவன் https://www.amazon.in/dp/B07JY8798J

மனு சாஸ்திர எரிப்பு ஏன் – துண்டறிக்கை https://www.amazon.in/dp/B07JRBLSMR

மெக்காலே மீட்டு தந்த கல்வி உரிமை – திவிக வெளியீடு https://www.amazon.in/dp/B088KQGDFZ

வரலாற்றில் பார்ப்பனிய வன்முறைகள் – அப்துல் சமது https://www.amazon.in/dp/B088KRHJRD

வரலாற்று வன்முறையாளர் பெ.மணியரசன் – கருமலையப்பன் https://www.amazon.in/dp/B07JR7FFMS

விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியும் மூடநம்பிக்கையின் வீழ்ச்சியும் – செங்குட்டுவன் https://www.amazon.in/dp/B07JY7VQM4

விஞ்ஞானிகளை அழித்த மதவெறி – திவி கழக வெளியீடு https://www.amazon.in/dp/B088KSMJ67

சமதர்ம அறிக்கை – தொகுப்பாசிரியர் கவி https://www.amazon.in/dp/B088KSPJFW

இராவண பெரியார் – தொகுப்பாசிரியர் கவி

தோழர் வாலாசா வல்லவன் கேள்விகளுக்கு 50 மாதமாய் பதிலளிக்காத அய்யா மணியரசன் https://www.amazon.in/dp/B088R1S354

பெரியாருடனான ஈழ ஆயுதப் போராளிகளின் (சத்தியசீலன்) சந்திப்பு – திவிக வெளியீடு https://www.amazon.in/dp/B08BC6S23C

அக்ரகாரப் பாம்புகள் – திவிக வெளியீடு https://www.amazon.in/dp/B08BCPZHG1

பெரியார் ஈ.வெ.இராமசாமி வாழ்க்கைக் குறிப்புகள் – https://www.amazon.in/dp/B08BCR5PP2

உண்மை இந்து மதம் கட்டுரைத் தொகுப்பு – கைவல்ய சாமியார் https://www.amazon.in/dp/B08BDW87XQ

தண்டனைக்காக ஒரு வழக்கு – குயில்தாசன் https://www.amazon.in/dp/B08BDFGNN5

50 ஆண்டுகால திராவிடர் ஆட்சியில் தமிழகம் – ஜெயரஞ்சன் https://www.amazon.in/dp/B08XX61NWY

அமேசான் கிண்டிலில் நிமிர்வோம் மாத இதழ்கள்

நிமிர்வோம் 2019 இதழ்களின் தொகுப்பு https://www.amazon.in/dp/B0848NDRZH

நிமிர்வோம் 2018 இதழ்களின் தொகுப்பு https://www.amazon.in/dp/B0848R1D98

நிமிர்வோம் 2017 இதழ்களின் தொகுப்பு https://www.amazon.in/dp/B0848VHWZL

நிமிர்வோம் மார்ச் 2020 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B085TN7M4S

நிமிர்வோம் பிப்ரவரி 2020 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B084LYWCS1

நிமிர்வோம் ஜனவரி 2020 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083W1DCNB

நிமிர்வோம் டிசம்பர் 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QHNBQR

நிமிர்வோம் நவம்பர் 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QGWPN7

நிமிர்வோம் அக்டோபர் 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QHW17X

நிமிர்வோம் செப்டம்பர் 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QGD1QD

நிமிர்வோம் ஆகஸ்ட் 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QGMKYN

நிமிர்வோம் ஜுலை 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QGDK1J

நிமிர்வோம் ஜுன் 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QFYZNT

நிமிர்வோம் மே 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QFH8W3

நிமிர்வோம் ஏப்ரல் 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QDH7LB

நிமிர்வோம் மார்ச் 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QFH3YY

நிமிர்வோம் பிப்ரவரி 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QFRGLH

நிமிர்வோம் ஜனவரி 2019 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083QG6CYV

நிமிர்வோம் டிசம்பர் 2018 மாத இதழ்

நிமிர்வோம் நவம்பர் 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LTS35M

நிமிர்வோம் அக்டோபர் 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LTN1C8

நிமிர்வோம் செப்டம்பர் 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LS2YSC

நிமிர்வோம் ஆகஸ்ட் 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LSHZZX

நிமிர்வோம் ஜுலை 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LSD1ZT

நிமிர்வோம் ஜுன் 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LRW6MG

நிமிர்வோம் மே 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LR74Z8

நிமிர்வோம் ஏப்ரல் 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LQWH1R

நிமிர்வோம் மார்ச் 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LQQ1Z6

நிமிர்வோம் பிப்ரவரி 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LHX7NK

நிமிர்வோம் ஜனவரி 2018 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083LD7HCX

நிமிர்வோம் டிசம்பர் 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FWF75K

நிமிர்வோம் நவம்பர் 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FWKVVM

நிமிர்வோம் அக்டோபர் 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FVZ5Z8

நிமிர்வோம் செப்டம்பர் 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FW3RG9

நிமிர்வோம் ஆகஸ்ட் 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FVKB25

நிமிர்வோம் ஜுலை 2017 மாத இதழ்

நிமிர்வோம் ஜுன் 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FVLGN8

நிமிர்வோம் மே 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FV5RKH

நிமிர்வோம் ஏப்ரல் 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FTYB1Z

நிமிர்வோம் மார்ச் 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FV9275

நிமிர்வோம் பிப்ரவரி 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FV5D3S

நிமிர்வோம் ஜனவரி 2017 மாத இதழ் https://www.amazon.in/dp/B083FTJ11T

அமேசான் கிண்டிலில் பிற வெளியீடுகள்

ஊன்றிப் படித்து உண்மையை உணர.. குடிஅரசு புத்தக தொகுப்பு சிக்கல்கள் – பசு கவுதமன் https://www.amazon.in/dp/B083B86KXH

தமிழ் வரிவடிவ ஆராய்ச்சி – அ சி சுப்பையா மலாயப் பெரியார் https://www.amazon.in/dp/B082TTRJ87

இராமாயணத்தை தடை செய் – எம் ஆர் இராதா https://www.amazon.in/dp/B082TVLKKS

தமிழன் தொடுத்த போர் – மா இளஞ்செழியன் https://www.amazon.in/dp/B082TR3QZY

இராஜிவ் கொலையும் சதிகளும் – திராவிட மனித உரிமை அமைப்பு https://www.amazon.in/dp/B083CLGW8X

நவீன லீலா – திருவாரூர் தங்கராசு https://www.amazon.in/dp/B083CZS9TX

இராமாயண நாடகம் – திருவாரூர் தங்கராசு https://www.amazon.in/dp/B086MWDYZH

IS NOT THE BRAHMIN A FOREIGNER? – D RAGHAVACHANDRAYYA SATH SASTRI https://www.amazon.in/dp/B084HGLD14

வி பி சிங்கு மண்டல் – தி இராசகோபாலன் https://www.amazon.in/dp/B088TS6L77

திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோமா? சாதியத்தால் வீழ்ந்தோமா? – கருணா மனோகரன் https://www.amazon.in/dp/B088TRQ8L4

மன்னர்களும் மனுதர்ம்மும் – கரூர் பி ஆர் குப்புசாமி https://www.amazon.in/dp/B088TRV8MP